Bài 4: Đường tiệm cận

Akai Haruma
27 tháng 9 2022 lúc 16:57

Lời giải:

\(\lim\limits_{x\to \pm \infty}y=\lim\limits_{x\to \pm \infty}\frac{mx+1}{2m+1-x}=-m\) nên $y=-m$ là TCN của đths 

\(\lim\limits_{x\to 2m+1}y=\lim\limits_{x\to 2m+1}\frac{mx+1}{2m+1-x}=\infty\) nên $x=2m+1$ là TCĐ của đths 

2 TC tạo với trục $Ox, Oy$ một HCN có độ dài $|m|, |2m+1|$

Ta có:
$|m(2m+1)|=3$

$\Leftrightarrow 2m^2+m=3$ hoặc $2m^2+m=-3$

$\Leftrightarrow m=1$ hoặc  $m=\frac{-3}{2}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Muon Lam Quen
Xem chi tiết
Nguyển Thủy Tiên
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Trần T.Anh
Xem chi tiết
Lê Huy Hoàng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Mai Clover
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Dương
Xem chi tiết