Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 113
Điểm GP 1
Điểm SP 67

Người theo dõi (47)

kethattinhtrongmua
miko
Tôi là ...?

Đang theo dõi (49)