Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 748
Điểm GP 118
Điểm SP 703

Người theo dõi (129)

✿ Hương ➻❥
Ánh Nguyễn
Khánh Ly Ly
Trúc and Moon

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian