Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 1806
Điểm GP 29
Điểm SP 1081

Người theo dõi (31)

Roxie
Lê Đỗ Anh Khoa
kethattinhtrongmua
Lê Đỗ Anh Khoa

Đang theo dõi (14)

Park Chanyeol
diuhuyn
Army BTS
Lê Đỗ Anh Khoa