Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 1550
Điểm GP 183
Điểm SP 1309

Người theo dõi (239)

Thanh Trúc
AYASE HANABI
Đào Thọ
Chim En

Đang theo dõi (5)

An Trần
Sen Phùng
Phạm Thuỷ
phynit
Phương An

Dòng thời gian