Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 81
Điểm GP 4
Điểm SP 165

Người theo dõi (6)

Hoàn Hà
Vũ Vân
Vũ Ngọc Diệp
Minh acc 4

Đang theo dõi (5)

Cihce
Minh Hồng
Vũ Quang Huy
MinYewCou

Câu trả lời:

Câu 1:Thể thơ của văn bản trên là gì?

A. Năm chữ

B. Tứ tuyệt

C. Lục bát

D. Song thất lục bát

Câu 2:Từ “trái” trong từ “trái chín” và từ “trái” trong từ “phải trái” là từ?

A. Từ đồng âm

B. Từ đồng nghĩa

C. Từ đa nghĩa

D. Từ trái nghĩa

Câu 3:Cụm từ “những ngày xưa” là loại cụm từ gì?

A. Cụm danh từ

B. Cụm động từ

C. Cụm tính từ

D. Không phải cụm từ

Câu 4:Câu 2, 3, 4 của khổ 1 hiệp vần gì?:

A. Vần “âu”

B. Vần “ơi”

C. Vần “ay”

D. Vần “oai”

Câu 5:Câu thơ “Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say” có mấy cụm động từ?

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Không có cụm nào

Câu 6:Trong văn bản trên, làm gì để mẹ vui:

A. Ngâm thơ, kể chuyện, múa ca và đóng kịch

B. Ngâm thơ, kể chuyện, múa và vẽ

C. Ngâm thơ, kể chuyện, làm trò và vẽ

D. Ngâm thơ, kể chuyện, diễn tuồng và hát

Câu 7:Em thấy nhân vật người con trong bài thơ là người như thế nào?

A. Là một em bé thông minh

B. Là một em bé dũng cảm

C. Là một em bé hiếu thảo

D. Là một em bé giỏi vẽ

Câu 8:Theo em, những hành động của người con đã thể hiện điều gì?

A. Thể hiện tài làm thơ của em bé

B. Thể hiện tài quan sát của em bé

C. Thể hiện lòng yêu thiên nhiên của em bé

D. Thể hiện lòng biết ơn, tình yêu thương của con dành cho mẹ