Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 161
Số lượng câu trả lời 55
Điểm GP 2
Điểm SP 8

Người theo dõi (3)

Phạm Hải Vân
Ctuu :33

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian