Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 14
Điểm SP 63

Người theo dõi (11)

lê hân
Thuy Hong Tran Thi
Rebecca Pham
Lương Lâm

Đang theo dõi (0)