Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 311
Điểm GP 65
Điểm SP 509

Người theo dõi (78)

_Elizabeth78_
Nhó
uyên như
tinh luong

Đang theo dõi (2)

Linh Diệu
Tử Đằng