Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 266
Điểm GP 19
Điểm SP 291

Người theo dõi (43)

Võ Huyền Trâm
EDOGAWA CONAN
Lưu Diệu Văn
Hưng

Đang theo dõi (24)

Dòng thời gian