Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 138
Số lượng câu trả lời 491
Điểm GP 36
Điểm SP 369

Người theo dõi (96)

Đang theo dõi (104)

Hoàng Ngọc Ánh
Pham Van Tien
kim thị huyền
Violet
Ngọc Hnue

Dòng thời gian