Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (4)

Ngọc Hnue
FDS
FDS
phuong phuong