Ngô Hoài Thanh

Ngô Hoài Thanh

  • Số câu hỏi 33
  • Số câu trả lời 39
  • Điểm thành tích 7GP 18SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS La Phù


Địa chỉ

Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Liên kết