Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 9
Điểm SP 290

Người theo dõi (197)

Đang theo dõi (27)

qwerty
ongtho
ATNL
Lovers