Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (9)

lê huân
Lê Khôi Nguyên
Hân Phạm
Azuzawa Misaki
Lục Thi Vi

Đang theo dõi (6)

Ngô Khánh Linh
Pham Van Tien
Vo Quang Huy
Ngô Minh Thái