Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 121
Điểm GP 14
Điểm SP 247

Người theo dõi (75)

Đang theo dõi (17)

Lưu Hạ Vy
Ngọc Vĩ

Dòng thời gian