Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh

  • Số câu hỏi 14
  • Số câu trả lời 190
  • Điểm thành tích 46GP 148SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu


Địa chỉ

Thành phố Vinh, Nghệ An

Liên kết