Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1079
Điểm GP 154
Điểm SP 687

Người theo dõi (136)

Nguyễn Long
do thai
Trần Bảo Nam

Đang theo dõi (140)