Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (1)

Tuyên Dương

Đang theo dõi (3)

Thư Soobin
Trang Hoang Thu

Câu trả lời:

Unit 2 : Clothing