Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 395
Điểm GP 71
Điểm SP 250

Người theo dõi (48)

Vũ Quang Đạo
$Mr.VôDanh$
lê huân

Đang theo dõi (0)