Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (4)

Nguyễn Khang
Aki Tsuki

Dòng thời gian