Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 1
Điểm SP 11

Người theo dõi (2)

Trang Moon
Lưu Đức Nhật

Đang theo dõi (5)

Dòng thời gian