Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

Phùng Hà Châu
Trang Moon
Vũ Hoàng Trung

Đang theo dõi (32)

luuthihong
diuhuyn
Thảo Phương
Trang Moon