Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 69
Điểm GP 3
Điểm SP 35

Người theo dõi (61)

lê huân
Dương Như

Đang theo dõi (351)

Shinichi Kudo
Xuân Dinh
đào thanh thủy

Dòng thời gian