Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 186
Điểm GP 48
Điểm SP 102

Người theo dõi (11)

|KhoaVN (@--@)|
vũ quang bách
Tanaka Hotaru
mikusanpai2k9
❤TRÂM❤

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

D

B