Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 57
Điểm GP 6
Điểm SP 23

Người theo dõi (4)

mikusanpai2k9
tú dương
lê thu ngân

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian