Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sóc Trăng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 2
Điểm SP 16

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (10)