Ngọc Trương

Ngọc Trương

  • Số câu hỏi 39
  • Số câu trả lời 36
  • Điểm thành tích 0GP 8SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Thành phố Kon Tum, KonTum

Liên kết