Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 209
Điểm GP 4
Điểm SP 154

Người theo dõi (77)

lê huân
Chúa Tể NGẦU
Lâm Mỹ Ngọc
Lê Khôi Nguyên
Nguyễn Linh

Đang theo dõi (44)

Nguyen Van An
ATNL
Sen Phùng

Dòng thời gian