Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 519
Điểm GP 3
Điểm SP 678

Người theo dõi (307)

Vũ Kiều
Thiên Yết
Võ Huyền Trâm
Lê Cẩm Tú

Đang theo dõi (677)

vũ mai liên
Hỏi Làm Gì
bé Cherry
Hoang Thiên Di
Nguyễn Quang Anh