Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 133
Điểm GP 4
Điểm SP 38

Người theo dõi (5)

Nguyễn Hương
$Mr.VôDanh$
Huy Bùi
nguyen tien dat

Đang theo dõi (11)

Emma Watson
nguyen thi vang
Mẫn Tử Hàn
G-Dragon