Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 196
Điểm GP 10
Điểm SP 89

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (7)

Linh Nguyễn
kẹo mút
Linh Diệu
Havee_😘💗

Dòng thời gian