Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1217
Điểm GP 2
Điểm SP 863

Người theo dõi (65)

Hânn Ngọc:))
阮氏香江
Phương
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (149)

Ari Chan TM
Nguyễn Thảo My
Hoa Bún
Eun Na Rae