Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 1
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Nguyen Thao
nightfuri

Đang theo dõi (3)

mikusanpai2k9
Minh An

Dòng thời gian