Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (3)

Kang Daniel
Nguyễn Trâm
Thunder Gaming

Đang theo dõi (6)

Kang Daniel
Nguyễn Trâm
Huyền Anh Lê
ĐỖ CHÍ DŨNG