Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tiền Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 90
Điểm GP 1
Điểm SP 25

Người theo dõi (10)

Rina Chan~
Hoang the anh
thảo vân

Đang theo dõi (20)

diuhuyn
Phạm Hải An
phynit
HISINOMA KINIMADO