Nguyễn Hồng Thy

Nguyễn Hồng Thy

  • Số câu hỏi 4
  • Số câu trả lời 822
  • Điểm thành tích 135GP 760SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Bán công Kiến Thiết


Địa chỉ

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết