Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lai Châu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 238
Số lượng câu trả lời 495
Điểm GP 27
Điểm SP 317

Người theo dõi (150)

Đang theo dõi (72)

19
19
Akai Haruma

Dòng thời gian