Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 177
Điểm GP 36
Điểm SP 121

Người theo dõi (18)

Nhi Nguyen Ngoc
Trần Linh
Thư Huỳnh

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian