Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 8

Người theo dõi (196)

Phạm Tuấn Anh
Nguyễn Phúc
dori

Đang theo dõi (5)