Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 17

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian