Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 474
Điểm GP 67
Điểm SP 225

Người theo dõi (10)

Vanh Vênh
Nam Thần
anaxi

Đang theo dõi (8)

Akai Haruma
Hương Nguyễn
Vân Anh Nguyễn.
Nguyễn Khánh Ly