Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 462
Điểm GP 9
Điểm SP 224

Người theo dõi (75)

Nguyễn vân
blauceky swift
nguyendoannam
Nguyen linh

Đang theo dõi (29)

mejo
Nguyễn vân
doannam
Kiều Tiến Sơn
Edogawa Conan