Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 500
Điểm GP 23
Điểm SP 809

Người theo dõi (41)

Đang theo dõi (8)

phynit
MinhKhue Nguyen
Ngân Hà
Trúc Giang
Đặng Thảo Nhi

Dòng thời gian