Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 282
Điểm GP 47
Điểm SP 125

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (6)

Mai Hiền
kaameoww
Đỗ Quyên
Lê Minh Hiếu

Dòng thời gian