Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 280
Điểm GP 18
Điểm SP 61

Người theo dõi (6)

Huy Jenify
duong thai an
9323
Ryun chen
Mr 9323

Đang theo dõi (10)

Huy Jenify
Ryun chen
Mr 9323
phương thảo