Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 90
Số lượng câu trả lời 447
Điểm GP 41
Điểm SP 375

Người theo dõi (70)

Đang theo dõi (27)

Akai Haruma
Nhật Minh
Đỗ Ngọc Thoa
Võ Thành Đạt