Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 513
Điểm GP 122
Điểm SP 636

Người theo dõi (137)

Đang theo dõi (5)

Lưu Hạ Vy
Trần Việt Linh
Lightning Farron
Hà Đức Thọ