Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 221
Điểm GP 4
Điểm SP 193

Người theo dõi (48)

Nguyễn Thu Hoài
G.Dr
Vy Phan Nhã

Đang theo dõi (23)

Dòng thời gian