Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 269
Điểm GP 41
Điểm SP 174

Người theo dõi (37)

Đang theo dõi (3)

santa
Karen

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Hà Nguyễn

BD+ CE +BC ?? Đề đúng có pk là : BD + CE = BC ??

Câu trả lời:

trinh thi thanh xuan Chả cs đề bài nào như v cả :v

Lê Vĩnh đức Bạn bt bài y/c tìm x nhưng nếu x ko nguyên thì s ? x cx cs thể là stp or số căn :>

Đại loại là nếu bài y/c

Tìm x bt - 3 < x < 5 thì

Giải : Mọi số x thỏa mãn - 3 < x < 5 đều tm đb :v